Cennik wybranych usług oferowanych przez serwis komputerowy IN-COM S.C.

ważny od 1.03.2020r.

 

Cennik usług

(urządzenia fiskalne)

 

cena

Ustawowy przegląd techniczny kasy / drukarki fiskalnej
180,00 zł
Ustawowy przegląd techniczny kasy / drukarki fiskalnej
(u klienta na terenie miasta Częstochowy)
200,00 zł
Ustawowy przegląd techniczny kasy / drukarki fiskalnej
(u klienta poza miastem Częstochową)
200,00 zł
+1,00 zł / km
Programowanie nagłówka
(kasa serwisowana przez IN-COM S.C.)

0,00 zł

Programowanie nagłówka

30,00 zł

Programowanie bazy towarowej do 50 towarów
 50,00 zł
Odczyt / likwidacja kasy
Sporządzenie raportu rozliczeniowego lub okresowego z całej działalności kasy i przygotowanie protokołu odczytu dla urzędu skarbowego.
Tzw. odczyt jest zwykle czynnością czasochłonną i wymaga ciągłego nadzoru serwisanta nad urządzeniem podczas wydruku raportu. Z tego względu koszt w dużej mierze zależy od typu urządzenia i okresu jaki urządzenie było czynne (ilość zajętych rekordów PF).

od 200 zł

cena zależy od typu urządzenia i ilości rekordów PF

 

Cennik usług

(informatycznych)

 cena

Instalacja systemu operacyjnego MS Windows® 7/8/10 

(Usługa obejmuje: partycjonowanie dysku, instalację systemu zgodnego z zakupioną/posiadaną przez klienta licencją, aktywację systemu, zainstalowanie właściwych sterowników urządzeń, zainstalowanie podstawowego oprogramowania)

od 120,00 zł

Instalacja systemu operacyjnego MS Windows® 7/8/10 wraz z migracją danych użytkownika z komputera/dysku 

(Usługa obejmuje: partycjonowanie dysku, instalację systemu zgodnego z zakupioną/posiadaną przez klienta licencją, aktywację systemu, zainstalowanie właściwych sterowników urządzeń, instalację oprogramowania używanego przez klienta, migrację danych: np dokumenty, zdjęcia, pliki muzyczne, filmy, pliki użytkownika, bazę danych programu księgowego lub magazynowego)

od 250,00 zł

cena zależy od zakresu pracy do wykonania. Przed wykonaniem usługi klient otrzyma przybliżony kosztorys

Instalacja i konfiguracja oprogramowania:
  • magazynowego,
  • do wystawiania faktur,
  • księgowego,
  • kadrowo-płacowego.

(Usługa obejmuje: instalację oprogramowania w środowisku Windows, utworzenie bazy danych lub podłączenie istniejącej, uzupełnienie danych użytkownika, skonfigurowanie podstawowych danych.

Specjalizujemy się w oprogramowaniu firmy dGCS S.A.

od 150,00 zł

 

Cennik nie jest ofertą handlową w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.